De Thuiskerk Deventer is een plaats waar mensen thuis kunnen komen bij God, zichzelf en elkaar, gebaseerd op de liefde, aanvaarding en vergeving zoals Jezus Christus die ons heeft voorgeleefd.
Ons uitgangspunt is de liefde van God: ieder mens is waardevol en geliefd door God de Schepper. Het leven heeft zin en doel. In elke vastgelopen situatie is er hoop. Wij geloven en weten uit eigen ervaring dat God mensen en situaties kan veranderen.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat we met elkaar voor een sfeer zorgen waarin ieder zich op zijn/haar gemak kan voelen.

www.thuiskerkdeventer.nl