Van statushouder naar Deventernaar. Kerken en gemeente Deventer samen. Durven we deze uitdaging aan?

Afgelopen maanden heeft KDD met de gemeente Deventer gesproken over welke rol de Deventer kerken zouden kunnen en willen spelen in de opvang van asielzoekers en meer concreet statushouders. We kennen de beelden van vorige zomer (naar verwachting ook deze zomer) van mensen die hier in ons land asiel aanvragen en buiten moeten slapen.

Het verzoek van de gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft het KDD gevraagd of de Deventer kerken zouden kunnen aangeven welke rol zij kunnen en willen spelen in de opvang van met name (een groter aantal) statushouders. Het KDD heeft dit gedaan, maar het matchen van vraag en aanbod is niet zo eenvoudig als het lijkt. In april heeft een gesprek plaatsgevonden met de Wethouder en in mei volgt een tweede gesprek. Doel van deze gesprekken is om meer inzichtelijk te maken hoe de kerken in Deventer en de gemeente Deventer elkaar kunnen helpen.

De organisatie van inburgering in de gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft vorig jaar besloten over de organisatie van de inburgering. Het traject van inburgering is weergegeven op de website van de gemeente Deventer. Dat begint met een intake bij de consulent inburgering, die aan de hand van een beoordeling van de situatie van de statushouder een leerroute en een persoonlijk plan opstelt.

Naasten gezocht

Er is een mooi traject uitgezet, taken verdeeld en georganiseerd om de inburgering tot een succes te maken. Maar wie wil de naaste zijn voor een statushouder om zijn of haar weg te vinden van inburgeraar tot Deventernaar? Immers elke statushouder wordt geconfronteerd met grote onzekerheden. Wat zijn de regels in dit land, wie kan ik vertrouwen, waar kan ik mijn hart luchten, wie kan mij een hart onder de riem steken als ik het niet meer zie zitten, hoe zit het met mijn gezin, welke fouten mag je hier maken, enzovoort….
Hoe belangrijk is het dan om iemand te kennen die heeft laten zien zich om je te bekommeren, die de deur voor je opendoet als je hulp nodig hebt, die je situatie kent en die je mag bellen als je ergens vastloopt.

Samen Thuisgeven

De aanpak die we voor ogen hebben is gebaseerd op het vormen van een kring rondom een statusgezin. Zij helpen dit gezin met alle vraagstukken die voorbij komen. Bijvoorbeeld invullen van formulieren, betalen van rekeningen, inrichten van het huis, meenemen naar sport, boodschappen doen enzovoorts. Daarnaast willen we inlooplocaties om samen te komen in de buurt waar je ervaringen kan delen met lotgenoten. Soms is daar ook wat budget voor nodig. Dit willen we aan de gemeente Deventer vragen. Door aandacht voor deze opvang in de publiciteit wordt de drempel voor anderen om ook mee te helpen lager.

Vervolgacties

Voorgesteld wordt twee werkgroepen in te stellen van elk maximaal 5 leden die in de komende twee weken uitwerkingen doen op het gebied van de fysieke huisvesting en de ‘formule van tussenopvang’ en de andere werkgroep op het gebied van de vrijwilligers, inclusief het inventariseren van reeds bestaande ervaringen.
Daarnaast zal de initiatiefgroep ook uitwerken op welke manier de verbinding met de gemeente Deventer vormgegeven kan worden.