De Raad van Kerken Deventer is een overlegplatform tussen de bij de Raad aangesloten kerkgemeenschappen. Dit met het doel elkaar te informeren over ieders activiteiten en daarnaast indien nodig het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van concrete gebeurtenissen. Het beleid volgt over het algemeen het beleid van de landelijke Raad van Kerken. Daarnaast ontwikkelt het plaatselijke initiatieven en wordt er deelgenomen aan en samengewerkt met activiteiten in de stad. Deze zullen tijdig op deze website worden vermeld.

www.raadvankerkendeventer.nl