De Dorpskerk in Diepenveen biedt onderdak aan de Protestantse Gemeente, een open geloofsgemeenschap. Binnen de Protestantse Gemeente Diepenveen opereert een actief college van vijf diakenen en twee medewerkers. Het diaconale werk richt zich primair op hulp aan en aandacht voor zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeente en in de nabije omgeving. Daarnaast wordt waar mogelijk, voornamelijk financieel, landelijk en mondiaal hulp verleend.

www.dorpskerkdiepenveen.nl