Vakantiegeld Samen Delen in Deventer

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt.

Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die de gezamenlijke kerken van Deventer, verenigd in het Kruispunt Diaconaal Deventer, dit jaar organiseert in samenwerking met het Meester Geertshuis.
Vanaf 15 mei tot en met 30 juni 2023 kunt u een gift geven of een aanvraag indienen.

Verschillen groeien

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Voor de één is dat veel, voor de ander weinig of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen. De verschillen zijn tijdens de coronapandemie en de huidige wereldsituatie alleen maar groter geworden. Deze actie vanuit de kerken is een gebaar van verbondenheid en solidariteit. Wie een ruim inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met een plaatsgenoot die het financieel minder goed heeft.

Ruimte voor iets extra’s

Steeds meer kerken doen mee om deze actie tot een succes te maken. De giften komen geheel ten goede aan mensen die van weinig inkomen moeten leven. Met uw gift stelt u hen in staat een keer iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit met de (klein-)kinderen, het aanschaffen van kleding of andere spullen voor het nieuwe schooljaar, een bijdrage in de vervanging van een wasmachine of behang voor het opknappen van een kinderkamer.

Aanmeldingen

De adressen worden voorgedragen door diaconieën, wijkteams, het Meester Geertshuis en de voedsel- en kledingbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. Mensen kunnen zich ook zelf melden om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking.

Een deel van het geld zal worden ingezet voor groepsactiviteiten voor mensen in eenzaamheid.

Buurtbewoners worden geïnformeerd over de actie door middel van folders die door de kerken worden verspreid bij zorginstellingen, scholen en buurthuizen. Ook wordt er een persbericht in de lokale kranten geplaatst. Met de gemeente Deventer zijn afspraken gemaakt zodat de ontvangers niet in de problemen met hun uitkering. Alle relevantie en actuele informatie staat op: www.meestergeertshuis.nl/vakantiegeldsamendelen

Geven?

Dat kan door rechtstreeks over te maken op
NL 63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld samen delen
of via de QR-code

Giften komen geheel ten goede aan Vakantiegeld Samen Delen via de rekening van het noodfonds van het Meester Geertshuis