Diaconaal Noodfonds Deventer

We constateren dat de sterk toegenomen vraag voor noodhulp blijft bestaan. De stijgende energiekosten en de inflatie hebben een sterk negatief effect op de financiële situatie van mensen met een laag inkomen. Dat leidt tot een duidelijke toename in het aantal aanvragen voor noodhulp. De landelijke overheidsmaatregelenbijdragen zijn niet altijd voldoende en bereiken niet iedereen.

Daarom is er in Deventer een Noodfonds opgericht om acute noodhulp over te kunnen financieren. Dit fonds wordt beheerd en besteed door het Meester Geertshuis die het fonds aanvult met middelen uit bijvoorbeeld het Kansfonds.

De overeenkomst voor het Noodfonds is ondertekend door 14 kerken en organisaties, allen leden van het Kruispunt. De overeenkomst houdt in dat ieder jaarlijks een vrijwillige bijdrage doneert, maar met de verplichting om in geval van tekort gezamenlijk een inspanning te plegen om het tekort te dekken.
Mocht blijken dat de extra donaties niet voldoende zijn om het voorziene tekort te dekken, dan zullen wij de gemeente Deventer benaderen voor een extra donatie en andere vormen van fondsenwerving ontwikkelen.

Giften

Giften voor het Noodfonds kunnen worden overgemaakt op rekening NL63 RABO 0348 7289 56 ten name van het Meester Geertshuis onder vermelding van Noodfonds. Wilt u mede ondertekenaar worden. Dat kan! Neem contact op via het contactformulier.