Deventer geeft Warmte

Actie van verbondenheid. We willen niemand in de kou laten staan.

Door de sterke stijging van de energieprijzen en  hoge inflatie is het dagelijks leven flink duurder geworden. Voor de minimuminkomens is er voor 2023 nog een energiecompenstatie. Bij veel mensen is  de bestaans-zekerheid in het geding. Onze ervaring is dat veel mensen geen reserves meer hebben. Gaat er dan iets stuk of groeien de kinderen van hun fiets of uit hun bed, dan kan daarin niet worden voorzien.

Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD) en het Meester Geertshuis slaan voor de derde keer de handen in elkaar. De kerken verbonden in KDD en het Meester Geertshuis organiseren opnieuw de actie ‘Deventer geeft Warmte’.   Het afgelopen jaar waren we dankzij deze actie in staat bijna twee honder Deventernaren te ondersteunen op momenten waarop er gaten vielen in de overheidssystemen waarvan mensen de dupe worden.

 

Wie het nu goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid en solidariteit tussen mensen, juist in deze tijd.

Alle relevantie en actuele informatie staat op de website van het Meester Geertshuis Deventer.

Doneren!

Wilt u iets betekenen voor een ander die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen in deze periode, doneer dan nu via de onderstaande QR-code of maak het bedrag over op het onderstaande bankrekening.

NL63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis
o.v.v. Deventer geeft Warmte

De gemeente Deventer heeft actieve medewerking toegezegd en maakt het mogelijk dat bijdragen niet zullen worden gekort op uitkeringen. Dit initiatief willen we niet beperken tot kerkleden, maar tot een initiatief waaraan alle Deventernaren én Deventer ondernemers gaan bijdragen. Dan wordt: Deventer geeft warmte pas echt realiteit.

In de periode december, januari en februari roepen we u, en elkaar, op tot een stuk verbondenheid: wie het goed heeft kan delen met wie door stijgende kosten van levensonderhoud in de problemen komt. Hang de poster op of geef de flyer aan iemand waarvan u denkt dat hij of zij wat extra warmte kan gebruiken.