Projecten

VAKANTIEGELD DELEN

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die de gezamenlijke kerken van Deventer, verenigd in het Kruispunt Diaconaal Deventer, dit jaar organiseert in samenwerking met het Meester Geertshuis.

WARM THUISGEVEN STATUSHOUDERS

De gemeente Deventer heeft het KDD gevraagd of de Deventer kerken zouden kunnen aangeven welke rol zij kunnen en willen spelen in de opvang van met name (een groter aantal) statushouders. Het KDD heeft dit gedaan, maar het matchen van vraag en aanbod is niet zo eenvoudig als het lijkt. In april heeft een gesprek plaatsgevonden met de Wethouder en in mei volgt een tweede gesprek. Doel van deze gesprekken is om meer inzichtelijk te maken hoe de kerken in Deventer en de gemeente Deventer elkaar kunnen helpen.

DIACONAAL NOODFONDS

We constateren dat de sterk toegenomen vraag voor noodhulp blijft bestaan. De stijgende energiekosten en de inflatie hebben een sterk negatief effect op de financiële situatie van mensen met een laag inkomen. Dat leidt tot een duidelijke toename in het aantal aanvragen voor noodhulp. De landelijke overheidsmaatregelenbijdragen zijn niet altijd voldoende en bereiken niet iedereen.

Daarom is er in Deventer een Noodfonds opgericht om acute noodhulp over te kunnen financieren. Dit fonds wordt beheerd en besteed door het Meester Geertshuis die het fonds aanvult met middelen uit bijvoorbeeld het Kansfonds.

DEVENTER GEEFT WARMTE

Actie van verbondenheid, We willen niemand in de kou laten staan.

Door de sterke stijging van de energieprijzen en hoge inflatie is het dagelijks leven flink duurder geworden. Voor de minimuminkomens is er voor 2023 nog een energiecompensatie. Bij veel mensen is de bestaanszekerheid in het geding. Onze ervaring is dat veel mensen geen reserves meer hebben.