Projecten

VAKANTIEGELD DELEN

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die de gezamenlijke kerken van Deventer, verenigd in het Kruispunt Diaconaal Deventer, dit jaar organiseert in samenwerking met het Meester Geertshuis.

WARM THUISGEVEN STATUSHOUDERS

De gemeente Deventer heeft het KDD gevraagd of de Deventer kerken zouden kunnen aangeven welke rol zij kunnen en willen spelen in de opvang van met name (een groter aantal) statushouders. Het KDD heeft dit gedaan, maar het matchen van vraag en aanbod is niet zo eenvoudig als het lijkt. In april heeft een gesprek plaatsgevonden met de Wethouder en in mei volgt een tweede gesprek. Doel van deze gesprekken is om meer inzichtelijk te maken hoe de kerken in Deventer en de gemeente Deventer elkaar kunnen helpen.

DIACONAAL NOODFONDS

We constateren dat de sterk toegenomen vraag voor noodhulp blijft bestaan. De stijgende energiekosten en de inflatie hebben een sterk negatief effect op de financiƫle situatie van mensen met een laag inkomen. Dat leidt tot een duidelijke toename in het aantal aanvragen voor noodhulp. De landelijke overheidsmaatregelenbijdragen zijn niet altijd voldoende en bereiken niet iedereen.

Daarom is er in Deventer een Noodfonds opgericht om acute noodhulp over te kunnen financieren. Dit fonds wordt beheerd en besteed door het Meester Geertshuis die het fonds aanvult met middelen uit bijvoorbeeld het Kansfonds.

DEVENTER GEEFT WARMTE

Deventer geeft Warmte is een gezamenlijk project van het Kruispunt en Meester Geertshuis voor specifieke hulp op het gebied van energiekosten. Hiermee wordt een beroep gedaan op de solidariteit binnen de Deventer samenleving. Deventernaren die de energiecompensatie van niet nodig hebben worden uitgenodigd (een deel van) dit geld te doneren.