De Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer maakt deel uit van het Aartsbisdom van de Russisch-Orthodoxe parochies en kloosters in West-Europa.
De kerk wordt vooral bezocht door Nederlanders, maar ook door veel mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands, in de meeste diensten met enig Kerkslavisch. Soms wordt er ook in andere talen gebeden en gezongen.

www.petrusenpaulus.eu