Leden

Overzicht van hulpaanbod in Deventer

Dit overzicht wordt met liefde en zorgvuldigheid gemaakt door de vrijwilligers van Kruispunt Diaconaal Deventer.

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kruispunt Diaconaal Deventer is niet verantwoordelijk voor de content die aangeleverd wordt door de organisatoren. Kruispunt Diaconaal Deventer is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van de informatie op deze website. Voor vragen over een activiteit kunt u contact opnemen met de organisator van de activiteit. De bezoeker van de website moet zelf nagaan bij de organisatoren activiteit doorgaat.

De Bijna-gratis-voor-niks-gids

De Bijna-gratis-voor-niks-gids is een initatief vanuit het Meester Geertshuis om mensen te helpen, tips te geven voor een goedkoper leven en handvaten te geven wanneer er weinig geld beschikbaar is. De gids is met liefde en zorgvuldigheid gemaakt. Aan de gids kunnen geen rechten worden ontleend.

House of Joy Deventer

House of Joy Deventer

Ons House of Joy is een soort inloophuis voor bewoners van een asielzoekerscentrum (azc). Een herkenbare plek gerund door christenen in het centrum van Deventer, waar asielzoekers zich thuis kunnen voelen. Zij kunnen er binnenlopen voor thee en een praatje of...

Klooster Nieuw Sion

Klooster Nieuw Sion

Klooster Nieuw Sion is een plaats en gemeenschap waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door stilte en gebed, arbeid en gastvrijheid vanuit een christelijke, neo-monastieke spiritualiteit. We delen een verbondenheid in...

Baptistengemeente Deventer

Baptistengemeente Deventer

We zijn een kerk van en voor mensen die op zoek zijn naar God en iets willen betekenen voor de mensen om hen heen. We geloven dat God met iets moois bezig is in Deventer. De bijbel roept op om ‘de vrede van de stad te zoeken, want ‘in haar vrede ligt onze vrede’. We...

Meester Geertshuis

Meester Geertshuis

Het Meester Geertshuis biedt een helpende hand omdat het leven soms anders loopt dan gepland. Wij ondersteunen mensen die vastlopen en een extra zetje kunnen gebruiken.Midden in het levendige centrum van Deventer staat het Meester Geertshuis, een gastvrije huiskamer...

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

Als dorpskerk willen wij kerk in, van en voor onze dorpen zijn. Samen met andere dorpsgenoten op eigentijdse wijze kleur geven aan het samenleven in het Sallandse Bathmen, Okkenbroek en het buitengebied hieromheen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse...

Lebuinuskerk

Lebuinuskerk

Kom je binnen onder het ruime dak van de Lebuinuskerk, dan kun je daar op het ene moment verstild ronddwalen en op het andere moment deel worden van een levendige kerkgemeenschap. Het gebouw ademt de spiritualiteit van eeuwen, het licht valt royaal naar binnen: wie je...

Protestantse gemeente Colmschate-Schalkhaar

Protestantse gemeente Colmschate-Schalkhaar

Wij, de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar, zijn een levendige geloofsgemeenschap die hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn divers en ruimhartig in onze geloofsbeleving. We willen als PGCS een gemeenschap zijn voor vandaag en morgen, waar de...

Protestantse gemeente Diepenveen

Protestantse gemeente Diepenveen

De Dorpskerk in Diepenveen biedt onderdak aan de Protestantse Gemeente, een open geloofsgemeenschap. Binnen de Protestantse Gemeente Diepenveen opereert een actief college van vijf diakenen en twee medewerkers. Het diaconale werk richt zich primair op hulp aan en...

De Bazuin

De Bazuin

De Bazuin wil een barmhartige gemeente zijn, waarin de liefde voor Jezus centraal staat. Een gemeente waarin mensen tot herstel kunnen komen. Een gezin van God, waarin we naar elkaar omzien. Een gemeente waarin mensen in een beschermde omgeving kunnen opgroeien tot...

Emmanuel Gemeente

Emmanuel Gemeente

De Emmanuel Gemeente is een warme gemeente, die gelovigen wil helpen hoe ze een succesvol leven kunnen leiden op het gebied van godsvrucht, gezin, gezondheid en voorspoed.Ons doel is om een vooruitstrevende kerk te zijn op het gebied van: positieve, bemoedigende...

De Ontmoeting

De Ontmoeting

De Ontmoeting richt zich op christelijke gastvrijheid en wil de mogelijkheid bieden om even uit te rusten van het drukke leven en weer op verhaal te komen. Daarvoor willen we drie “Ontmoetingen”– Elkaar ontmoeten– God ontmoeten– Ont-moeten: even alle eisen loslaten en...

House of Hope

House of Hope

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar mensen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken in religie of herkomst. We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen...

Present Deventer

Present Deventer

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe...

Parochiële Caritas Instelling Heilige Lebuinus

Parochiële Caritas Instelling Heilige Lebuinus

De parochiële Caritas instelling van de Heilige Lebuinus parochie (PCI) biedt binnen de grenzen van haar mogelijkheden hulp en perspectief aan mensen die in financiële en/of maatschappelijke nood verkeren.Wij reageren adequaat op hulpvragen en bieden de hulp die nodig...

Herberg van Ars

Herberg van Ars

De Herberg is een plek waar je kunt ontmoeten, een plek waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een gesprekje, voor een kopje koffie of om gewoon even tot jezelf te komen, waar je een luisterend oor vindt om te praten over dingen die je belangrijk vindt, waar je...

Leger des heils

Leger des heils

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van onze korpsen ook door de week open voor iedereen. Je kunt er terecht voor een...

Orthodoxe Parochie Deventer

Orthodoxe Parochie Deventer

De Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer maakt deel uit van het Aartsbisdom van de Russisch-Orthodoxe parochies en kloosters in West-Europa.De kerk wordt vooral bezocht door Nederlanders, maar ook door veel mensen uit...

Raad van Kerken Deventer

Raad van Kerken Deventer

De Raad van Kerken Deventer is een overlegplatform tussen de bij de Raad aangesloten kerkgemeenschappen. Dit met het doel elkaar te informeren over ieders activiteiten en daarnaast indien nodig het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van concrete...

Thuiskerk Deventer

Thuiskerk Deventer

De Thuiskerk Deventer is een plaats waar mensen thuis kunnen komen bij God, zichzelf en elkaar, gebaseerd op de liefde, aanvaarding en vergeving zoals Jezus Christus die ons heeft voorgeleefd.Ons uitgangspunt is de liefde van God: ieder mens is waardevol en geliefd...

Koningskerk Deventer

Koningskerk Deventer

Jezus leert ons oog te hebben voor de mensen om ons heen. Het is daarom ons verlangen om als Koningskerk een plek van rust en hoop te bieden voor alle inwoners van Deventer en in het bijzonder voor onze buurtgenoten, de inwoners van Keizerslanden. Elke zondag is er...