De parochiële Caritas instelling van de Heilige Lebuinus parochie (PCI) biedt binnen de grenzen van haar mogelijkheden hulp en perspectief aan mensen die in financiële en/of maatschappelijke nood verkeren.
Wij reageren adequaat op hulpvragen en bieden de hulp die nodig is. Daar waar we niet zelf de gevraagde hulp kunnen bieden wordt de hulpzoekende doorverwezen naar daarvoor in aanmerking komende (gemeentelijke) instanties. Ook op indirecte wijze verlenen we hulp door bij te dragen aan initiatieven van lokale kerken, inloophuizen en projecten. Wil je meer weten kijk dan op:

www.facebook.com/caritaslebuinusparochie

www.heiligelebuinus.nl