In voorgaande jaren was er een regeling waarbij de tegemoetkoming in energiekosten gedeeld kon worden met mensen die in armoede leven. Zo konden ze de kachel toch nog aanzetten in plaats van in de kou te leven voor een aantal maanden. Er is ook dit jaar een fors aantal gezinnen dat niet rond komt en geen extraatje kan kopen om de feestdagen ook echt feestelijk te maken.

Het Meester Geertshuis heeft de verdeling van de gelden op zich genomen en geeft aan dat ook dit jaar de nood veel groter is dan alleen de energiekosten. Zij luidt de noodklok en vraagt om deze winter warmte te blijven geven ook zonder energietoeslag. Op deze manier kunnen gezinnen voorzien worden van een extraatje. Zij heeft hiervoor een inloopspreekuur waar mensen met behulp van het noodfonds vaak snel geholpen kunnen worden. Extra informatie volgt hier zo spoedig mogelijk. Zie ook de website van het Meester Geertshuis.

Mocht u nu al willen delen? Dat kan door rechtstreeks over te maken op

NL 63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld samen delen
of via de QR-code hieronder

Giften komen binnen in het noodfonds van het Meester Geertshuis. Zij heeft afspraken met de gemeente dat giften uit dit fonds niet worden gekort. De administratiekosten worden hiermee ook beperkt!