De Bazuin wil een barmhartige gemeente zijn, waarin de liefde voor Jezus centraal staat. Een gemeente waarin mensen tot herstel kunnen komen. Een gezin van God, waarin we naar elkaar omzien. Een gemeente waarin mensen in een beschermde omgeving kunnen opgroeien tot volwassenheid in Christus en de plaats kunnen innemen die God voor hen heeft bereid.
We erkennen dat God veel groter is dan welke denominatie of kerk dan ook en we kiezen daarom voor een open houding naar alle leden van dat Lichaam. We onthouden ons van negatief denken of praten over andere delen van Jezus΄ lichaam. We herkennen ons in het motto: eenheid op hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken.

www.debazuin-deventer.nl