Over het initiatief

Kruispunt Diaconaal Deventer is ontstaan vanuit het project Zorgzame Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie.Vanuit dit project bezonnen de kerken zich op de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Vanuit Zorgzame Kerk werden er contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat de rol van kerken kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. De kerk van Zorgzame Kerk is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam te zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk.

In het project ontstond een kleurrijke groep van diaconaal betrokken mensen uit verschillende kerken en organisaties. Zij besloten het platform Kruispunt Diaconaal Deventer vorm te geven.

Initiatiefgroep

Sape Braaksma (Meester Geertshuis)

Hannie Wisselink (Samenwerkingsgemeente 3GK Deventer)

Aagje Papineau Salm (Protestantse gemeente Colmschate/Schalkhaar)

Margreet Smit (Stichting Present)

Henk-Jan Gosseling (Protestantse gemeente Deventer)

Laetitia van der Lans (Rooms-Katholieke Parochie Heilige Lebuinus)

Martin van der Velden (Protestantse gemeente Deventer)

Fokko de Graaf (RK parochie)

Bert de Gans (Prot gemeente Deventer)

Linda Burgers (pinkstergemeente Filadelfia)

Bram de Borst (Thuiskerk Deventer)

 

De initiatiefgroep wordt verder bijgestaan door:

Tonnie Meijer (notulist)

Matthias Kaljouw (webmaster)

Actueel

  • 13 November  Diaconaal Café

    13 November Diaconaal Café

    28-10-2017

    Jeugd Centraal! - met de bijzondere theatervoorstelling ‘Heimwee naar mama’ In de pers verschijnen in toenemende mate berichten over tekortschietende jeugdzorg. In Zeeland en Limburg trekken organisaties van jeugdzorg aanbieders zich zelfs terug. Zi ...

    Lees verder
Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties